Sempozyum Programı: PDF

Konuşmacılar

Genel Konuşmacı:
Cem Tezer - Mecmua-yı Ulum-u Riyazıyye: II. Mahmut devrinde bir "calculus" kitabı

Dizi konuşmacı:
Serkan Hosten - Uygulamalı Cebirsel Geometri: Optimizasyon, İstatistik, Biyoloji
Özgür Kişisel - Kuantum Gruplar ve Uygulamaları

Ana Çağrılı Konuşmacılar:
Tolga Etgü - Dört Boyutlu Manifoldlarin Topoloji ve Geometrisi
Selda Küçükçifçi - Çizge Tasarımları ve Çözünebilir Tasarımlar

Genç Araştırmacılar:
İbrahim Ünal - Kalibre Edilmiş Manifoldlarda Potansiyel Teorisi
Yeliz Yolcu Okur - Stokastik Volatilite Modellerinde Malliavin Kalkülüs Kullanılarak Duyarlılık Analizi
Gökhan Benli - Sonlu Gösterilemeyen Uyumlu Gruplar
Ekin Ozman - Modüler Eğriler ve Fermat'nın Son Teoremi

Özel Oturumlar
  • Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Çözümleri için Uyarlamalı Sonlu Elemanlar Yöntemleri (Bülent Karasözen)
  • Geometrik gruplar kuramı (Mustafa Korkmaz)
  • Cebirsel geometri/sayılar kuramı (Arzu Boysal, İlhan İkeda, Sinan Ünver)
  • Operatörler Teorisi (Emre Mengi)
  • Özel Dolanıma Sahip Manifoldlar ve Kalibre Edilmiş Geometriler (İbrahim Ünal)